methanol[-ta-, řečtina], metanol, methylalkohol, karbinol, dřevný líh, CH3OH – nejjednodušší alkohol; vzniká při suché destilaci dřeva, vyrábí se katalytickou hydrogenací oxidu uhelnatého. Je zápalný a silně jedovatý. Používá se jako rozpouštědlo, surovina například k výrobě formaldehydu a jako přísada k pohonným látkám. Je zvažován jako potencionální palivo.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 6. 2001
Autor: -red-

Odkazující hesla: acetonitril, alkoholy, dřevný líh, líh, Metanol a Dimetyleter (DME), methan, zkapalňování uhlí.

Reklama: