aporotická rozpouštědlaChemie
[Řečtina], chemie látky, které nemohou předávat protony ani jimi tvořit výrazné vodíkové můstky (bez skupin OH, NH ap.); například uhlovodíky, aceton, acetonitril, pyridin, dimethylformamid.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 10. 2006
Autor: -red-