uhlovodíkyOrganická chemie
Chemie – základní organické sloučeniny tvořené pouze atomy uhlíku a vodíku. Jejich počet je veliký, neboť atomy uhlíku jsou schopny tvořit řetězce značné délky a tvarů (rovné, rozvětvené, cyklické včetně nejrozmanitějších prostorových útvarů, například adamantan), navíc vazby mezi nimi mohou být jednoduché, dvojné, trojné. Nejdůležitějšími uhlovodíky jsou: alkany (dříve parafiny), v nichž jsou vazby jednoduché (tzv. uhlovodíky nasycené), alkeny (s jednou dvojnou vazbou), dieny (se dvěma dvojnými vazbami), polyeny (s větším počtem dvojných vazeb), alkiny (acetyleny, s trojnou vazbou), cykloalkany (s nasyceným cyklickým řetězcem); dále uhlovodíky aromatické, k nimž patří především benzen (benzenové jádro), jeho homology toluen a xylen, a uhlovodíky kondenzované, například naftalen, anthracen. Uhlovodíky s jedním až čtyřmi uhlíky jsou plynné, ostatní většinou kapalné, vyšší pevné. Nejvýznamnějším zdrojem uhlovodíků je zemní plyn, ropa a některé produkty zpracování uhlí a dřeva (dehty). Zemní plyn obsahuje hlavně plynné alkany (methan, ethan, propan, butan), složkami ropy jsou převážně uhlovodíky kapalné i pevné (alkany, cykloalkany, uhlovodíky aromatické). Uhlovodíky jsou zastoupeny i v říši rostlinné (terpeny, silice). Uhlovodíky jsou dnes nejdůležitějším zdrojem energie a základní surovinou chemického průmyslu (barviva, léčiva, umělé hmoty, ...). Na použití uhlovodíků, například benzínu a motorové nafty, je závislá doprava.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 1. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: alkylát, alkylhalogenidy, aporotická rozpouštědla, aromatické sloučeniny, beozpyren, chladivo, gudron, Hans Tropsch, hydrokrakování, letecký petrolej, Lykopen, nafta motorová, pentan, polarita molekul, propan butan (LPG), ropa syntetická, selinen, sendvičová sloučenina, uhlík, vodík, zkapalnělý zemní plyn.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: