naftalen[-én, řečtina], C10H8, aromatický uhlovodík, pevná látka s teplotou tání 80°C. Naftalen je obsažený v naftalenových olejích z kamenouhelného dehtu. Surovina při výrobě ftalanhydridu, benzoové kyseliny, naftolů a dalších barvářských meziproduktů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: aromatické sloučeniny, petrochemie, saze, uhlovodíky.