sazeKopt – jemně rozptýlený uhlík vznikající při nedokonalém hoření četných organických látek. Vyrábějí se spalováním acetylenu, dehtu, naftalenu za současného snižování teploty plamene kovovými deskami, chlazenými vodou. Používají se například jako černé barvy, k výrobě gramofonových desek a pneumatik.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 11. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: petrochemie, pigmenty, spaliny.