spalinyZplodiny hoření – produkty spalovaného paliva tuhého, kapalného nebo plynného. Spaliny jsou tuhé (škvára, struska, popílek, saze), kapalné (různé dehtovité látky), plynné (plyny vzniklé při dokonalém nebo nedokonalém spalování paliva (oxid uhličitý, uhelnatý, siřičitý, oxidy dusíku, vzácných plynů, vodní pára, kyslík z přebytku spalovacího vzduchu, metan).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: kontinuální pec, rotační pec, úlet.