ethan[Etan, řečtina], C2H6, uhlovodík, druhý člen řady alkanů. Plynná látka obsažen v zemním plynu. Významná surovina chemického průmyslu, například pro výrobu ethylenu, chlorovaných rozpouštědel.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 2. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: chladivo, uhlovodíky, zkapalnělý zemní plyn.