alkany[Arabština], starší označení parafíny, CnH2n+2, nasycené acyklické uhlovodíky s řetězcem rovným (normální alkany n-alkany). Vytvářejí homologickou řadu s přírůstkem methylenové skupiny CH2 (methan, ethan, propan, butan, pentan, hexan, heptan, oktan, nonan, dekan, ...). Vyskytují se například v ropě v pestrých směsích, z nichž se izolují frakcionovanou destilací, v rostlinných voscích. Jednotlivé alkany se připravují synteticky, například hydrogenací alkenů a alkinů. Alkany jsou značně stabilní, reagují až za zvýšené teploty, popřípadě tlaku. Alkany jsou nejdůležitější surovinou chemického průmyslu, slouží například jako paliva; pohonné hmoty; mazadla; rozpouštědla; suroviny pro umělé hmoty, smáčedla.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 1. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: alifatické sloučeniny, alkeny, alkylhalogenidy, ethan, ethylen, Fischerova-Tropschova syntéza, glykoly, inkrement, methan, parafín, pentan, sulfochlorace, uhlovodíky.

Reklama: