alifatické sloučeninyOrganická chemie
[Řečtina], organické nasycené i nenasycené necyklické sloučeniny s rovným nebo rozvětveným řetězcem, například alkany, alkeny, alkiny, a sloučeniny od nich odvozené, například alifatické aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, halogenderiváty.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 2. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: aromatické alkoholy, diisokyanáty, fytol, kyseliny sulfonové, líh, palmitová kyselina, pentanol, sloučenina.

Reklama: