kyanové sloučeninyLátky obsahující skupinu -CN nebo ion CN-. Dikyan (CN)2 je bezbarvý jedovatý plýn štiplavého zápachu, dobře rozpustný ve vodě, teplota tání -34,4 °C, teplota varu -20,7 °C, snadno zkapalnitelný. Připravuje se reakcí síranu mědnatého s kyanidem draselným či tepelným rozkladem kyanidu rtuťnatého. Viz také kyanovodík, kyanidy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 10. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: