oxid dusičitýPlynná látka, existující ve dvou formách: N2O4 (bezbarvý dimer) a NO2 (hnědý monomer). Plyn, teplota tání -9,3 °C, teplota varu je 21,3 °C. Zahříváním disociuje dimer na monomer. Oxid dusičitý spolu s ostatními oxidy dusíku vzniká ze vzdušného kyslíku a dusíku při spalovacích procesech za vysokých teplot. Část oxidů se oxiduje na kyselinu dusičnou a dusičnany, čímž se podílejí na kyselých deštích a přispívají také na vzniku troposferického ozonu. Oxidy dusíku se podílejí také na odbourávání stratosferického ozonu. Oxid dusičitý je součástí nitrosních plynů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 9. 2002
Autor: -red-

Reklama: