oxid dusnatýNO, bezbarvý plyn, paramagnetický; teplota tání je -163 °C, teplota varu -151 °C. Snadno oxiduje vzdušným kyslíkem na oxid dusičitý NO2. Oxid dusnatý spolu s ostatními oxidy dusíku vzniká ze vzdušného kyslíku a dusíku při spalovacích procesech za vysokých teplot. Část oxidů se oxiduje na kyselinu dusičnou a dusičnany, čímž se podílejí na kyselých deštích a přispívají také na vzniku troposferického ozonu. Oxidy dusíku se podílejí také na odbourávání stratosferického ozonu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 9. 2002
Autor: -red-

Reklama: