umělecká řemeslaRukodělná výroba předmětů praktické potřeby, u nichž je umělecká forma vedle užitkové funkce významnou funkcí výrobku. V dnešní době jsou umělecká řemesla vrcholným projevem užitého umění, zahrnující rukodělné výrobky zpracované převážně jedním tvůrcem, který je často též autorem návrhu a ve své tvorbě spojuje výtvarné i technické mistrovství. Umělecká řemesla patří k nejstarším výtvarným projevům člověka, do konce středověku se odlišovala od monumentálního umění především charakterem svých výrobků, od renesance, kdy došlo ke vzniku prvních uměleckých akademií pro odbornou přípravu výtvarných umělců, též pracovní metodou, která zůstala nadále založena především na rukodělné dovednosti, během 17. století přešla většina evropské cechovně organizované uměleckořemeslné maloprodukce, při níž byl výrobní proces převážně dílem jedné osoby, na manufakturní a později tovární průmyslovou velkovýrobu. Umělecké řemeslo, které bylo ve všech významných odvětvích (textil, sklářství, keramika) postupně vytlačeno uměleckým průmyslem, bylo na konci 19. a začátkem 20. století zčásti obrozeno zásluhou hnutí a sdružení výtvarných teoretiků a umělců (Arts and Crafts, Artěl, Wiener Werkstätte), jež prosazovala myšlenky o nenahraditelnosti rukodělných originálů průmyslovým výrobkem, a to nejen z důvodů větší osobitosti a reprezentativnosti těchto děl, ale i z důvodů vyplývajících z povahy uměleckořemeslné práce určitých odvětví (zlatnictví, šperkařství). Viz také cínařství, fajáns, nábytek, porcelán, sklo, textilní umění, umělecké kovářství, užité umění.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 3. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: řemeslo.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: