Arts and Crafts Movement[Árts end kráfts múvment, angličtina], hnutí umění a řemesla. Během 70. let 18. století Američtí anglofilové začali být obeznámeni s hnutím Art and Crafts Movement (Hnutí umění a řemesel), poprvé představeno a prezentováno skrze zájem v znovuoživení gotiky, díla psaného i malovaného pre-rafaelisty. Ruskinovy kritiky stejně jako přednášky Morrise byly dostupné ihned po jejich publikaci v Londýně i v amerických knihovnách. Morris a jeho společnost začala prodávat tvorbu v Bostonu roku 1873 a během tohoto desetiletí našel mnoho reprezentantů a tak bylo hnutí rozšířeno i do jiných velkých amerických měst. Inspirováni anglickou prací, Arts and Crafts a jejich příznivci začali produkovat jejich vlastní design koncem 80. let, převážně v Bostonu a Cincinnati. A & C také zasáhl do americké architektury, převážně založením Queen Anne Revival a stylem vycházejícím ze starých domů z koloniální doby – Shingle Style a Old Colony Style. Hnutí našlo vyjádření v založení the Art Workers' Guild 1884 a the Arts and Crafts Exhibition Society 1888, pořádající výstavy uměleckého řemesla a užitého umění.

Datum vytvoření: 5. 3. 2007
Datum aktualizace: 24. 5. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Charles Francis Annesley Voysey, severoamerické výtvarné umění, směr umělecký, textilní umění, The Golden Age of Illustration, umělecká řemesla, Wiener Werkstätte.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: