směr uměleckýEstetická kategorie označující zásadní jednotu ideově uměleckých rysů tvorby skupiny autorů, tvořících v určitém období. Při mnohotvárnosti tvůrčích individualit je spojují shody ve světovém názoru, estetické koncepci, ve způsobu reprodukce života a s tím spojené umělecké metodě a stylu. Taková jednota se projevuje často v různých druzích umění, při čemž pro daný směr bývají určité druhy umění charakteristické a vedoucí (například pro romantismus literatura a hudba, zatímco architektura a sochařství zůstávaly na okraji), jiné druhořadé. Kategorie uměleckého směru nabývá významu v novější době při rozrůzňování dřívější slohové uniformity; příslušnost autora k témuž směru nevylučuje hluboké rozdíly v tvůrčích individualitách. Umělecké směry dále nabývají v různých fázích svého vývoje a v různých národních kulturách osobitých rysů. Přehled umělěckých směrů: Starověké umění: Pravěk Umění Egypta Mezopotámie Krétské umění Mykénské umění Umění Řecka Etruské umění Římská kultura Olmécká kultura Toltécká kultura Aztécká kultura Mayská kultura Kultura Inků Indie Japonsko Čína Tradiční slohy a směry: Byzantské umění Románské umění Gotika Renesanční umění Manýrismus Baroko Rokoko Klasicismus a empír Romantismus Realismus Akademické umění a orientalismus Impresionismus Postimpresionismus Pointilismus Intimismus Symbolismus Secese Moderní směry: Naivní umění Art Deco Fauvismus Expresionismus Futurismus Vorticismus Kubismus Rayonismus Dadaismus Surrealismus Neoplasticismus Orfismus Kinetické umění Suprematismus Konstruktivismus Akční malba Informel (Art Brut) Tachismus Op Art Pop Art Abstraktní expresionismus Neoexpresionismus Minimalismus Konceptuální umění Land Art Hyperrealismus (Fotorealismus) Nová figurace Umělecké sdružení a školy: Generace Národního divadla Skupina Nabis Barbizonská škola Vídeňská secese Wiener Werkstätte Beuronská škola Prerafaelité Arts and Crafts Movement Pařížská škola Bauhaus Die Brücke Der Blaue Reiter Skupina 42 Die Neue Sezession (Nová Secese) Camden Town Group Omega Workshop Bloomsbury Group Fluxus Gutai Hudson River School Luminismus Ashcan School – The Eight (Osma) The Group of Seven – Canadian Group of Painters Harlemská renesance Regionalismus Art & Language (Umění & Jazyk) Die Neue Sachlichkeit (Nová věcnost)

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 5. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: