egyptské výtvarné uměníEgyptskou říši dělíme na Starou (2700 – 2000 let př. n. l.), Střední (2000 – 1600 př. n. l.) a Novou říši (1600 – 1080 př. n. l.). Egyptská kultura je jednou z nejvýznamnějších a nejmonumentálnějších kultur v dějinách lidstva. Je spojena s vírou v posmrtný život a uctíváním mnoha božstev. Umění bylo zaměřeno na přípravy na věčnost, Egypťané toužili po nesmrtelnosti a proto byla jejich těla mumifikována a do hrobů bylo ukládáno spoustu předmětů každodenního života, aby člověk na věčnosti nestrádal. Obyčejní lidé, řemeslníci a rolníci byli pohřbíváni v jamách z písku, ale vysocí úředníci a faraóni měli rozlehlá pohřebiště a honosné hrobky, které byly stavěny hlavně na západní straně Nilu poblíž Memfisu, města, které bylo v 3. tisíciletí př. n. l. střediskem Egyptské říše. Vládli zde faraóni, kteří byli považováni za ztělesnění boha slunce a byla jim podřízena celá kultura. Největší svědectví o minulosti egyptské říše se dochovalo v podobě památek ze Sakkáry. Odkryté hrobky zde působí sice skromněji než hrobky faraónů v Gíze a jiných, ale právě díky nim máme spoustu poznatků o minulosti, protože velké pyramidy byli vyloupeny hledači pokladů. V malířství je nápadná neživost a strnulost předmětů, dodržují se přesná schémata a proporce postav. Kresby a malby nejsou obrazem reality, nejsou zde pocity a nálady. Jsou sdělením, přiblížením a popisem světa faraónů, bohů a ostatních lidí pouze v symbolech. Ani barva není reálná. Kromě hieratické perspektivy se zde žádná jiná perspektiva neuplatňuje, osoby, zvířata a věci jsou řazeny buď vedle sebe nebo nad sebou. Egypťané používají při malování linky, kde používají tmavší barvy, než je barva, která vyplňuje objekt. Nejčastěji můžeme vidět barvy tónované do žluté, oranžové či červené, méně časté jsou barvy laděné do modra a zelena, bývají použity většinou na malé plochy. V malířství jsou používána stejná témata jako v sochařství, a to výjevy z každodenního života. Slavnosti, náboženské obřady, práce na polích i doma, přinášení darů a obětí faraónům, bohům a vezírům (první ministr faraóna, byl vykonavatelem jeho vůle a za nepřítomnosti ho dokonce zastupoval). Na malbách můžeme dále vidět přípravy ke stavbám, stavitelství samotné, sklizně a mnoho dalších motivů.

Datum vytvoření: 5. 3. 2007
Datum aktualizace: 5. 3. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: chetitské výtvarné umění, foinické výtvarné umění, núbijské výtvarné umění, směr umělecký.

Reklama: