chetitské výtvarné uměníVýtvarné umění
Formovalo se na území Anatólie ve 3. tisíciletí př.n.l., ovlivňováno zejména eurasijským a asyrským uměním (Kaneš), patrné vztahy k egejské oblasti. Rozvíjela se polychromní keramika, kovová figurální plastika, standarty, razítkové a válečkové pečetě s motivy vozů. Ve 2. tisíciletí bylo chetitské výtvarné umění ovlivňováno churritským uměním říše Mitanni, syrsko-palestinskou oblastí a egyptským uměním, rozvíjel se urbanismus (Chattušaš), fortifikace, architektonická plastika bran (lvi, sfingy, bohové války), chrámové stavby, palácová architektura s reliéfní výzdobou a monumentální skalní reliéfy (lovecké výjevy, procesí bohů), po roce 1200 př.n.l. doznívá chetitské výtvarné umění v syrsko-chetitské oblasti (Karchemiš, Karatepe).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 3. 2007
Autor: -red-

Reklama: