Bloomsbury GroupBloomsbury Group byla zosobněním anglické avantgardy a dekadence na počátku 20. století. Všechny události kolem této skupiny představovaly jistou problematiku oné doby, ať už se jednalo o myšlenky zrovnoprávnění mužů a žen, oprávněnosti války, sexu, literatury, ekonomiky, feminismu nebo umění. Bloomsbury Group byla uskupením fascinujícich osobností, jejichž myšlenky představovaly změny, které se děly v moderní společnosti od roku 1904, kdy se začali její členové scházet, až do začátku 2. světové války, kdy byla skupina rozpuštěna. Bloomsbury Group původně začala jako izolovaná skupinka přátel z Cambridge a jejich známých, keří se scházeli každý čtvrteční večer na sklenku a unylou konverzaci. Na svých setkáních kritizovali přísnost a absurdní zákazy viktoriánské společnosti, jež se týkaly náboženských zásad, umění, společenských principů i záležitostí sexu. Ve 20. letech se pak název Bloomsbury podle této skupiny stal hanlivým zosobněním jistého nesnášenlivého snobismu. Ať už byli členové Bloomsbury snobové či ne, nelze jim upřít vliv, který měli na myšlení odborných kruhů i na obyčejné lidi. Ač je dnes Bloomsbury Group vnímána především jako literární skupina, byly zájmy jejich členů daleko širšího záběru. Její členové se kromě literatury zabývali také psaním uměleckých kritik, biografických esejí, společenských studií, uměním (několik členů se účastnilo také Omega Workshops pořádaných kritikem R. Fryem), ekonomií i hudbou. Velmi významnou kapitolou v dějinách Bloomsbury Group tvoří i jejich vztahy – Bloomsberries měli mezi sebou mnoho členů, kteří byli homosexuání a bisexualní a bylo takřka pravidlem, že všichni mezi sebou měli různé intimní vztahy, často i s partnery stejného pohlaví. Dnes jsou jejich vzájemné vztahy rozplétány mnoha historiky, kteří tímto pomáhají odkrývat zákulisí Bloomsbury Group. Členy skupiny byli: C. Bell, V. Bellová (roz. Stephenová), R. Fry, D. Grant, V. Wolfová (roz. Stephenová), J. MacCarthy, T. Stephen, A. Stephen, L. Strachey, S. Sydney-Turner, L. Woolf, V. Sackville-Westová, E. M. Foster, W. Plomer, L. van der Post, D. Carringtonová.

Datum vytvoření: 2. 5. 2007
Datum aktualizace: 2. 5. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: směr umělecký.

Reklama: