futurismusNovověk
[-iz-, latina], směr v literatuře, výtvarném umění a divadle první čtvrtiny 20. století. Usiloval o reformu umění a lidské aktivity vůbec, jež by byla adekvátní dynamickému charakteru moderního života. Negaci tradičních hodnot, do níž futurismus promítal svůj opoziční postoj, odpovídalo v oblasti umění programové narušování dosavadních estetických a poznávacích kontextů, jež mělo vyvolávat v konzumentovi konfliktní situaci a tím ho vymaňovat z navyklých kulturních a společenských stereotypů. Poezie, jíž bylo přisuzováno dominantní postavení, byla koncipována jako popření všech jazykových zvyklostí proti tradiční skladbě se kladlo slovo osvobozené z konvencí gramatických konstrukcí, schopné vyjádřit zvuky moderní civilizace. Počátky literárního futurismu jsou spjaty se jménem italský básníka F.T.Marinettiho a jeho Futuristickým manifestem (rok 1909). Italský futurismus pro svůj radikalismus vyúsťující k výzvám zničit kulturu minulosti a ke glorifikaci války se po nástupu fašismu, který přivítali s Marinettim i někteří další básníci, dostává na okraj literárního dění a také evropského literárního zájmu. Ruský futurismus, který se vyhranil do několika skupin a odvětví, představuje originální modifikaci původních podnětů. V divadle se futurismus projevil krátkodobou vzpourou proti akademismu a postupům divadla zvláště záměrnými provokacemi hlediště a maximálním dynamizováním jevištních akcí. Futurismem byl ovlivněn V.Majakovskij (tragédie Vladimír Majakovskij, provedená Futuristickým divadlem v Petrohradě roku 1913; Ve výtvarném umění rozšířen v letech 1909–1916 v Itálii a v období let 1912–1916 v Rusku. Italský futurismus, zaměřený zejména na oslavu technické civilizace a její dynamičnosti, vytvořil program v podobě systému zásad (princip tzv. absolutního pohybu, jehož výrazem jsou silové linie vyjadřující pohyb předmětu do prostoru a princip simultánnosti). Hlavní představitelé: U.Boccioni, Carlo Carrá, L.Russolo, G.Balla, G.Severini. Ruský futurismus, odlišný tematicky (venkovský život a příroda); nevytvořil a nepřijal systém výtvarných pravidel a je charakterizován odporem k militarismu a oslavě síly. Výtvarně nebyl tak vyhraněn jako italský futurismus a v tvorbě většiny umělců představuje krátké období přechodu k jiným směrům (K.Matevič, N.Gončarovová, M.Larionov, V.Tatlin).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 7. 2001
Autor: -red-

Odkazující hesla: avantgarda, Bubnovyj valet, Enrico Prampolini, FEKS, Jaromír Jindra, konkrétní poezie, Luigi Russolo, modernismus, novoklasicismus, portugalské výtvarné umění, René Magritte, ruské výtvarné umění, Skamander, Skupina 42, směr umělecký, sovětská divadelní avantgarda, švédské výtvarné umění, Tytus Czyźewski.