impresionismusVýtvarné umění

Směr založený C. Monetem a sdružující další pařížské malíře (A. Renoir, C. Pissarro, A. Sisley, P. Cézanne, E. Degas ), kteří společně vystavovali v letech 1874, 1876, 1877, 1882 a 1895. Pojem impresionismus převzal novinář Leroy z názvu Monetova obrazu Impression, soleil levant (Dojem, východ slunce) a označil jím v časopise Charivari (25. 4. 1874) nový způsob malby. Směr vznikl jako reakce na oficiální, historizující a akademickou ateliérovou malbu, která omezovala a potlačovala tvůrčí individualitu malíře. Cílem tvorby malířů se stala především příroda ve svých jasných a čistých barvách a prchavá, světlem prostoupená atmosféra určitého časového okamžiku. Vznikl tak nově zaměřený, jednostranný a velmi výrazný naturalismus, který zachycoval jednotlivé předměty měnící svou jevovou formu působením vnějších okolností – sluncem, světlem, svítáním, stmíváním ap. Pro malířskou techniku je charakteristické nanášení čistých barev v drobných dělených skvrnách na plochu obrazu, přičemž optické představy mezitónů je dosaženo až spojením barevných skvrn na sítnici divákova oka. Výrazně se zjasnila paleta, vyloučila se čerň a zmizely kontury a detaily předmětů. Z této techniky zprvu nedogmatické se díky fyzikálním studiím vyvinul kolem roku 1885 promyšlený princip, rozvinutý v pointilismu a divizionismu.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 4. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alexander Szabó, Alojz Struhár, anglické výtvarné umění, Antonín Chittussi, Auguste Renoir, barbizonská škola, Bedřich Feigl, Camille Pissarro, české výtvarné umění, Claude Monet, Dominik Skutecký, Edouard Manet, Elemír Halász-Hradil, Eugene Delacroix, expresionismus, francouzské výtvarné umění, Henri de Toulouse-Lautrec, intimismus, Jan Stanisławski, Jaroslav Malínský, Jiří Kars, John Constable, Joseph Mallord William Turner, jugoslávské výtvarné umění, Július Koreszka, Julius Meier-Grafe, Kacušika Hokusai, kolorismus, Luminismus, maďarské výtvarné umění, Max Liebermann, Michail Fjodorovič Larionov, Musée de Jeu de Paume, Museum of Fine Arts, olejomalba, Othon Friesz, Paul Cézanne, Paul Gauguin, pointilismus, polské výtvarné umění, Post-Impresionismus, postimpresionismus, rakouské výtvarné umění, rumunské výtvarné umění, ruské výtvarné umění, směr umělecký, Stanislav Lolek, Štefan Luchian, syntetismus, Václav Radimský.