Paul GauguinBiografie / Výtvarné umění
[Gogen], *7.6.1848 – †8.5.1903, francouzský malíř, grafik a řezbář. Tvořil figurální kompozice s náměty ze života prostých bretaňských lidí, krajiny z Pont-Aven a zejména obrazy, dřevěné plastiky a reliéfy s motivy z Martiniku a Tahiti (Žlutý Kristus, Bonjour, Monsieur Gauguin, Tahitské ženy, Vlastní podobizna). Byl ovlivněn impresionismem, C. Pissarrem, japonskými tisky a teoretickými studiemi o barvě, opustil impresionistický zájem o proměny atmosféry a negoval malbu barevnou skvrnou, kterou nahradil pevnou obrysovou linií a rytmizovanými plochami barvy redukované na několik tónů. Symbolikou barev, monumentálním plošným pojetím ovlivnil umělecké směry 20. století, zejména fauvismus a expresionismus.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 12. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: Cuno Amiet, Donald Sutherland, Edouard Vuillard, Edvard Munch, francouzské výtvarné umění, Henri Perruchot, Musée de Jeu de Paume, Nabis, Otakar Kubín, Paul Sérusier, Paula Modersohn-Becker, Pont-Aven, Post-Impresionismus, postimpresionismus, symbolismus, syntetismus, Tahiti, Václav Chad, Vladimír Drnák, William Somerset Maugham, Wladysfaw Šlewiński.