Post-ImpresionismusSouhrnné označení pro malířské směry, které v 80. a 90. letech 19. stol. reagovaly na impresionismus, zejména neoimpresionismus a symbolismus. Vyznačuje se rostoucí diferenciací názorů a uměleckých postupů a společnou snahou dát tvorbě pevnější inspirační zdroj a metodu, než poskytovalo intuitivní zachycení zrakového vjemu impresionistů. K post-impresionismu jsou řazeni například P. Cézanne, P. Gauguin, O. Redon, V. van Gogh, H. Toulouse-Lautrec, G. Seurat, P. Bonnard, C. Pissarro.

Datum vytvoření: 5. 3. 2007
Datum aktualizace: 5. 3. 2007
Autor: -red-