MezopotámieGeografie / Historie
[Řečtina], Meziříčí – území mezi Eufratem a Tigridem, jedno z prvních center starověkých civilizací. Dělila se na Akkad na severu a Sumer na jihu, později na Asýrii a Babylónii (dnešní Irák, východní Sýrie a jihovýchodní Turecko). Existovaly zde dva typy hospodářství: chrámové – v meziříčí mezi Eufratem a Tigridem existovala místa, jejichž středem byl chrám, kolem něho byly polnosti. Nejvyšší kněz byl jejich majitelem i správcem, palácové – dochází k válkám, rozhodujícími činiteli se stávají vládcové, kteří žijí v palácích – okolo nich jsou polnosti. Druhým význačným znakem byl vznik písma: piktografické písmo (obrázkové) – každá slabika je znakem, obrázkem, sdělením, klínové písmo – psalo se do mokrých desek (hliněné, měkké destičky), jednotlivé znaky měly podobu klínů. Zachovaly se památky čtyř starosumerských měst: Uruk – existovala zde zvláštní výrobní technologie pomocí voskových modelů – model se obalil hlínou, vosk vytekl a byla k dispozici forma, do které se lilo železo apod, Ur – doloženo prostřednictvím vykopávek. Zejména v největším královském hrobě bylo nalezeno 74 koster, z toho 68 ženských. Další nález byla Standarta z Uru. Je to památka skládající se ze dvou desek, kde na jedné jsou výjevy z mírového života a na druhé z života válečného, Lagaš – proslulo tím, že vedlo opakované války. Byla zde nalezena supí stéla s výjevem, kdy supi ohlodávají hlavy nepřátel města Lagaše. Ve 24 století př.n.l. se vlády zmocnil král a vojevůdce Urukagina a město Kišš. Sumerové vyznávali bohy, které zrodilo nebe a země, údělem člověka bylo pracovat a žít v duchu přání bohů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 1. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Adadnirári II., Akkad, Akkadové, akkadská literatura, Aleppo, Ardašír I., asyrské výtvarné umění, asyrsko-babylónské náboženství, asyrština, Babylónie, babylónština, Borsippa, bronzová doba, Chammurabi, churritština, Dajr as-Zór, Dilbat, Dilmun, egejské výtvarné umění, Gudea, Hamá, harappská kultura, Josef Klíma, kasitské výtvarné umění, Larsa, loutna, Marduk, mezopotámská literatura, Mitanni, potopa světa, pravěké umění, Protoeufratci, Protosumerové, Sargon I. Akkadský, šekel, směr umělecký, starověk, Sumer, Sumerové, sumerská literatura, sumerský královský seznam, Umma, Urkiš.