sumerská literaturaLiteratura
Zahrnuje texty vznikající a tradované na území Mezopotámie od počátku 3. do konce 1. tisíciletí př.n.l., psané v sumerském jazyce klínovým písmem, nejčastěji na hliněné tabulky. Zprostředkovatelem literární tradice byly písařské školy. První texty literárního charakteru pocházejí z raně historické doby (3000 – 2800 př. n.l.), nalezeny v Uruku, Uru, Šuruppaku, Tell Abú Salábích a Nippuru, lexikální seznamy, mýty, hymny, zaklínání, gnómy. Z období od poloviny 3. tisíciletí do 18. století př.n.l. je dochováno malé množství literárních textů (nalezeny v Girsu, Lagaši, Adabu a Nippuru). Nejvýznamnější památkou je hymnický stavební nápis Gudey z Lagaše o rozsahu 1350 řádek, dále doloženy nápisy dedikační, historické, zaklínací texty a skladby elegické. Největší část sumerských literárních textů je dochována v opisech z doby starobabylónské z 18. – 17. století př.n.l., pocházejících z Nippuru a Uru. Většinou vznikly již v době novosumerské a raně starobabylónské (21. – 19. století př.n.l.). Po roce 2000 př.n.l. sumerština jako mluvený jazyk vymřela a stala se pouze jazykem náboženského kultu a literatury. Sumerské texty byly i nadále tradovány až do 1. století př.n.l. Koncem 2. a v 1. tisíciletí př.n.l. byly v sumerštině komponovány nové skladby vztahující se k náboženskému kultu, pro dějiny sumerské literatury však nemají význam. V sumerské literatuře jsou zastoupeny: mýty, s hlavními božskými hrdiny Enkim, Emilem a Inannou, skladby epické, vyprávějící o činech legendárních vládců Uruku, Lugalbandy, Gilgameše, texty historické. Lyrika je zastoupena hymny na bohy, chrámy a panovníky, milostnými písněmi, vztahujícími se k rituálu „svaté svatby“, nářky nad zpustošenými městy, chrámy a zmizelými božstvy, dále to jsou modlitby a dedikační nápisy. Nejvyhraněnější skupinu textů tvoří zaklínání. Hojně jsou zastoupeny skladby mudroslovné, spory, skladby epického charakteru s motivem sváru dvou protivníků o vlastní přednosti, satiry, vztahující se k životu v písařské škole, bajky, přísloví, literatura naučná. Sumerská literatura je úzce svázána s náboženskými představami a kultem látek světských je menšina. Česky Nářek nad zkázou města Uru, Mýty staré Mezopotámie, Prameny života.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 11. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: akkadská literatura, mezopotámská literatura.

Reklama: