LagašGirsa – sumerský městský stát ve 3. tisíciletí př.n.l. V Lagaši byl nalezen rozsáhlý klínopisný archív, obsahující množství hospodářských a historických záznamů z tzv. starosumerské doby (25.–24. století př.n.l., významní králové Eannatum, Entemena). Konflikt se sousední Ummou znamenal dočasný pokles moci; nový rozkvět na sklonku 3. tisíciletí př.n.l. za krále Gudey, kdy i za nadvlády Gutejců v Mezopotámii si Lagaš uchoval relativní samostatnost. V královských hrobkách byly nalezeny ukázky sumerského umění – reliéfy (destička s obrazem krále Ur Nanše, Supí stéla), nádoby (Entemenova stříbrná váza s rytou výzdobou), novosumerská skulptura (socha Gudey, portrét ženy s čelenkou) a další umělecké předměty.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 8. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: Akkad, Entemena, Gudea, Mesilim, Mezopotámie, Niagirsu, Sumer, Sumerové, sumerská literatura, sumerské výtvarné umění, Umma, Urnanše, Urukagina.

Reklama: