SumerovéEtnografie
Starověký národ zatím nezjištěné etnické a jazykové příslušnosti, jejich pravlastí snad byla oblast jihozápadního Iránu, nejpozději v polovině 4. tisíciletí př.n.l. osídlili Mezopotámii a asimilovali lid tzv. el-obejdské kultury (Protosumerové). Kolem roku 3000 př.n.l. začala vznikat třídní společnost a městské státy (Kiš, Lagaš, Ur, Uruk). Koncem 4. tisíciletí př.n.l. vytvořili obrázkové písmo, ze kterého pak na začátku 3. tisíciletí př.n.l. vzniklo písmo klínové. Vyspělá architektura, umění (výtvarné i slovesné). Výbojem Sargona I. Akkadského připojeni k Akkadu, na začátku 2. tisíciletí př.n.l. Sumerové splynuli se semitskými obyvateli Mezopotámie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 1. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: asyrsko-babylónské náboženství, Irák, Kiš, Mebaragezi, mezopotámská literatura, Protosumerové, strom života, sumerský jazyk, Umma, Ur.

Reklama: