SemitéEtnografie
[Podle Sema], jazykově příbuzná skupina národů afroasijské (semitsko hamitské) jazykové rodiny v Přední Asii a severní Africe; k Semitům patří mj. Arabové Amharové, Židé, Tigrejci; ve starověku též Babylóňané, Asyřané Aramejci, Foiničané, Hebrejci a Sabejci.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Aj, Akhat, Aramejci, Féničané, hebrejské kmeny, Sem, Sumerové, William Robertson-Smith.

Reklama: