Aleppo

MapaMěsta a obce

Arabsky Halab – město v severozápadní Sýrii, středisko stejnojmenného mohafazatu, 1,85 milionů obyvatel (2018). Průmysl textilní, potravinářský, elektrotechnický, kožedělný, tabákový, cementárenský. Dopravní křižovatka, letiště. Turistický ruch. Národní muzeum, knihovna. Univerzita (založena 1960). První zmínky z konce 3. tisíciletí př.n.l., od 18. století př.n.l. překladiště dálkového obchodu Středomoří s Mezopotámií a cíl churritských a asyrských výprav, ve 17.–13. století př.n.l. součást chetitské říše. V 6.–4. století př.n.l. součást říše Achajmenovců od konce 4. století př.n.l. nadvláda Seleukovců. Roku 64 př.n.l. ovládnuto Římany, od roku 395 n.l. součást byzantské říše, roku 636 dobyto Araby. V 10. století předmět sporu mezi Byzancí a Fátimovci. V letech 1079–1129 ovládáno Seldžuky, v letech 1129–1183 Zengíovci, 1183–1260 Ajjúbovci. Ve 12.–13. století největší rozkvět (obchodu, řemesel, kultury). Roku 1260 dobyto Mongoly, od 2. poloviny 13. století součást státu Mamlúků, roku 1516 dobyto Turky, roku 1822 těžce poškozeno zemětřesením. Od konce 19. století nový hospodářský a kulturní rozvoj. Architektonické památky (citadela z 12.–13. století, medresa al-Firdaus z roku 1235).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 2. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Imád ad-Dín Zengí.
Reklama: