MongolovéJazykověda / Etnografie
Vlastním jménem Mongol (odvážní) – historické označení všech národů, národností a kmenů mluvících jazyky mongolské větve altajské rodiny: vlastní Mongolové (v Mongolsku a Číně), Ojrati, Burjati, Kalmykové, Dahurové a Mongorové, Mogolové aj. Staré kmeny Mongolů vznikly míšením a asimilací původního obyvatelstva dnešního Mongolska a severozápadní Číny. V 10. století byly ovládnuty Kitany, ve 13. století byla většina kmenů (Najmani, Merkité, Kerejtové) sjednocena Čingischánem, který vytvořil stát, v jehož rámci vznikla mongolská národnost. V 15. století se Mongolové rozpadli na západní (Ojrati) a východní. Východní skupina se v 16. století rozdělila na severní (Chalchové) a jižní (dnes většinou v Číně). Všichni Mongolové byli pastevci (koně, velbloudi, ovce), dříve kočovní, nyní polousedlí (sezónní pastva), lov a zemědělství hrály podřadnou roli. Náboženství bylo animistické (šamanismus), v 16. až 17. století přijali lámaismus, částečně byli křesťané (nestoriáni). Od 13. století užívali písmo převzaté od Ujgurů. Mongolové v Mongolsku vytvořili národ. Jeho jádrem jsou Chalchové, s nimiž prakticky splynuli Uzumčinové, Chorčinové, Chotogojtové aj., tvořící dnes etnografické skupiny Chalchů. Některé další skupiny si udržují jazykové a kulturní odlišnost (Dörböiti, Baitové, Zachčinové, Ölöti, Torguti). Jazyk Chalchů, patřící k východní skupině mongolských jazyků, se stal základem spisovné mongolštiny. Od roku 1945 se užívá písmo na základě azbuky. Mongolové v Číně (Chorčinové, Uzumčinové, Chešigtenové, Torguti, Ölöti, Dörböti, Burjati, Jünnanští Mongolové aj.) mluví dialekty jižní, západní a východní skupiny mongolských jazyků. Většinou jsou pastevci, částečně zemědělci. V materiální kultuře a hospodářství je patrný vliv Číňanů a Mandžuů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 5. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Afghánistán, Aleppo, Bulharsko volžsko-kamské, Čína, Indie, Kalka, Kazaň, Maďarsko, Moldavsko, Myanmar, Pugam, Rusko, Sibiř, Slaná, střední Asie, Tocharistán, Turkestán, Ujgurové.

Reklama: