SlanáToky
Maďarsky Sajó – tok na jihu Slovenské republiky a v Maďarsku; pravostranný přítok Tisy, je dlouhý 229,4 km, povodí má 11900 km2. Ve Slovenské republice dlouhý 110 km, povodí 3191 km2, průměrný průtok na hranicích 20,9 m3·s-1. Pramení ve Stolických vrších, ústí pod Miskolcem. Přítoky zleva jsou Čremošná, zprava Štítnik, Muráň, Turiec, Rimava. 11.4.1241 se u řeky Slaná odehrála rozhodující bitva mezi uherským vojskem a mongolskými nájezdníky. Porážka Uhrů měla za následek více než roční pustošení Uher Mongoly.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bodva, Čremošná, Gemerská Panica, Hornád, Muráň, Rimava, Rožňava, Rožňavská kotlina, Šafárikovo, Štítnik, Tisa, Turiec.

Reklama: