TisaMaďarsky Tisza – levostranný přítok Dunaje, severozápadně od Bělehradu, severozápadně od Bělehradu; dlouhý 966 km, povodí 157200 km2, průměrný průtok 820 m3/s (výkyvy). Pramení ve Východních Karpatech na Ukrajině soutokem Bílé a Černé Tisy, je hranicí s Rumunskem a Slovenskem, protéká Velkou uherskou nížinou a jižně od Segedínu vstupuje na území Jugoslávie do Dunaje. V roce 1879 katastrofální povodně, tok regulován. Největší pravostranné přítoky: Bodrog a Slaná s Hornádem, levostranné: Someş, Kriš a Maruše. Splavná od Dombrádu (severovýchodní Maďarsko). Energetický a zavlažovací význam.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bačka, Bodrog, Chust, Csongrád, Kriš, Maruše, Obodrité naddunajští, Potiská nížina, Slaná, Szolnok, Tiszalök, Tokaj, Velká uherská (maďarská) nížina, Vojvodina, Zagyva.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: