Vojvodina[Vojvodyna], autonomní oblast na severu Srbska. Její rozloha činní 21506 km2 a má 2,04 milionů obyvatel (1984). Krajským městem je Novi Sad. Úrodné území na dolní Tise a mezi Dunajem a Sávou. Pěstuje se zde pšenice, kukuřice, cukrová řepa, květiny, chovají se prasata a skot. Vyskytují se zde naleziště ropy a zemního plynu. Ve Vojvodině je rozšířen průmysl strojírenský, loďařský, elektrotechnický, potravinářský a cementárenský. Vojvodina, zahrnující historická území Bačka, Srem a západní Banát (srbský název Vojvodina pro tuto oblast se ustálil v polovině 19. století), byla od 10. století součástí uherského království, s nímž se roku 1526 dostala pod vládu Habsburků. V letech 1552-1690 byla obsazena Turky, poté připojena k habsburské monarchii. Na přelomu 17. a 18. století bylo její území kolonizováno Srby, uprchnuvšími z osmanské říše. V letech 1690-1691 vydal císař Leopold I. zdejšímu srbskému obyvatelstvu, podílejícímu se na obraně hranic proti Turkům, privilegia, jež zaručovala autonomii srbské pravoslavné církve ve Vojvodině a určité světské pravomoci pravoslavného metropolity v obci Sremski Karlovci u Nového Sadu (jurisdikce). V 18.-19. století patřila část Vojvodiny k Vojenské hranici, část k uherskému království. V průběhu 18. století, zejména pak v době vlády Marie Terezie bylo území dále kolonizováno německým, maďarským, českým, slovenským a rumunským obyvatelstvem. V 19. století se Vojvodina stala centrem srbského národního hnutí v habsburské říši a významným srbským kulturním střediskem. Roku 1848 se srbský pravoslavný sněm ve Sremských Karlovicích prohlásil za národní skupštinu a vyhlásil Srbské vojvodství (Vojvodinu) jako autonomní území uherského království. V letech 1849-1860 byla Vojvodina součástí samostatné korunní země Srbská Vojvodina a Temešský Banát, podřízené přímo vídeňské vládě. Roku 1867 byla začleněna do rámce Zalitavska. Na podzim 1918 byla připojena k Srbsku a stala se součástí Jugoslávie. V letech 1929-1941 tvořila jádro Dunavské bánoviny. Po obsazení Jugoslávie nacistickým Německem a jeho spojenci zůstala část jejího území pod německou okupační správou, část byla rozdělena mezi horthyovské Maďarsko a chorvatský ustašovský stát. V letech 1944-1945 byla osvobozena Národní osvobozeneckou armádou Jugoslávie a Sovětskou armádou. Od roku 1945 je autonomní oblastí Srbska.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 4. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Novi Sad, Pančevo, Srem, Sremska Mitrovica, Svetozar Mlletič.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: