SremSrěm, Srjem – historické území mezi Dunajem a dolním tokem Sávy. Jeho jméno bylo odvozeno od antického města Sirmium, dnešní Sremské Mitrovice, jež bylo v době římského císařství hlavním městem provincie Dolní Panonie, významným obchodním centrem a sídlem vrchního velitele podunajského loďstva. V roce 582 vyvrátili město Avaři. Okolní oblast osídlily v 6.–7. století slovanské kmeny. Koncem 8. století ovládla Srem říše franská, v letech 827–828 první bulharská říše a roku 1018 Byzanc. Od roku 1073 byl Srem součástí uherského království, v letech 1524–1699 pod nadvládou Turků. Roku 1699 připadl na základě karlovického míru opět uherské koruně. Část jeho území byla spravována v rámci Vojenské hranice, část v rámci Chorvatska-Slavonska. V 2. polovině 19. století bylo připojeno celé území k chorvatsko-slavonskému království. Od roku 1918 bylo součástí Jugoslávie, v letech 1941–1945 chorvatského ustašovského státu. Po vytvoření federativní Jugoslávie byl roku 1945 začleněn do autonomní oblasti Vojvodina v srbské republice, dnes je součástí Chorvatska.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 5. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Vojvodina.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: