SkupštinaOrgán společenské samosprávy a nejvyšší orgán moci v bývalé Jugoslávii. Při vytváření Skupštiny se uplatňoval delegační princip. Skupština Jugoslávské republiky se skládala ze Svazové rady a Rady republik a krajů. Skupštiny republikových autonomních krajů a obcí měly tři komory. Jednotné zásady způsobu zřizování, organizace a kompetence Skupštiny stanovovala ústava Jugoslávie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 1. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alexandr Karadjordjević, Ivan Ribar, Moša Pijade, Sergej Kraigher, Stjepan Radić, svatoondřejská skupština, Vojvodina.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: