ZalitavskoTranslajtánie – neoficiální název pro země koruny svatoštěpánské, respektive království uherské. Tento název je užívaný od rakousko uherského vyrovnání, které se konalo v roce 1867. Tento název je odvozený od řeky Litavy (Leitha), po níž probíhala hranice mezi rakouskem a uherskou částí dualistické rakousko uherské monarchie (viz též Rakousko-Uhersko). Zalitavsko se skládalo z vlastních Uher, což jsou území dnešního Maďarska, Slovenska, Zakarpatské Ukrajiny a dále Banátu, Vojvodiny, Burgenlandu, Sedmihradska a Chorvatska-Slavonska. Od roku 1908 tvořila společnou součást Zalitavska i Předlitavska též anektovaná Bosna-Hercegovina. Zalitavsko mělo v Budapešti ústřední dvoukomorový parlament a vládu, zcela podřízené zájmům vládnoucích maďarských aristokratických kruhů, uskutečňujících politiku tuhé centralizace a násilné maďarizace nemaďarských národů Uherska, zejména Slováků, Rumunů a Ukrajinců. Těmto národům měla být připravena cesta k přeměně Zalitavska v maďarský národní stát. Zvláštní autonomické postavení v rámci Zalitavska si udrželo pouze Chorvatsko-Slavonsko, jehož vnitřní záležitosti spadaly do kompetence zemského sněmu a zemské vlády v Záhřebu. Ve srovnání s Předlitavskem bylo Zalitavsko hospodářsky zaostalejší, bylo převážně agrární a vyznačovalo se výraznými feudálními přežitky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 4. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Předlitavsko, Sedmihradsko, Slavonie, Vojvodina, Zagreb, župa, župan.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: