Zagreb

MapaMěsta a obce / Hlavní města
Záhřeb – hlavní město Chorvatska, ležící na Sávě. Na místě dnešního Zagrebu je doloženo starověké osídlení z doby římské. První historická zmínka o Zagrebu pochází z roku 1093, kdy zde uherský král Ladislav I. založil biskupství. Od roku 1242 královské město. V roce 1273 se konal v Zagrebu první chorvatský sněm. Ve 13. až 14. století se zde vedle chorvatského obyvatelstva usazovali němečtí a italští řemeslníci a kupci. V letech 1526-1918 byl Zagreb součástí habsburské říše (v letech 1867-1918 v rámci Uherska, Zalitavska), od začátku 17. století sídlo chorvatských bánů a hlavní město Chorvatska, resp. chorvatsko-slavonského království. V roce 1669 zde byla založena jezuitská akademie. V 19. století byl hlavním centrem chorvatského národního hnutí. V roce 1848 se v Zagrebu sešel chorvatský sněm, požadující sjednocení všech jihoslovanských zemí v jeden státní celek. V roce 1880 byl značně poničen zemětřesením. Roku 1909 zde probíhal tzv. záhřebský proces. Od roku 1918 sídlo Národní rady Slovinců, Chorvatů a Srbů, jež se v listopadu roku 1918 vyslovila pro spojení jihoslovanských zemí Rakousko-Uherska se Srbskem a Černou Horou v Království SHS. V meziválečném období se stal Zagreb, který byl již od 19. století významným hospodářským střediskem, nejvýznamnějším průmyslovým městem Jugoslávie. V letech 1929-1939 hlavní město sávské bánoviny, v letech 1939-1941 autonomní chorvatské bánoviny. V letech 1941-1945 hlavní město ustašovského chorvatského státu. Od roku 1945 byl hlavním městem jugoslávské republiky Chorvatsko, od roku 1991 samostatného Chorvatska.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 12. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: August Šenoa, Cyril Metoděj Hrazdira, Karol Tóth, Krsto Hegedušič, Žofia Tóthová.