římské obdobíArcheologie název pro dobu 1.–4. století ve střední Evropě severně od římské hranice (limes). Obvykle se dělí na starší a mladší římské období s několika podstupni. Expanze římské moci dospěla na konci starého letopočtu k dolnímu Rýnu a k Dunaji, postupně byl budován římský limes s vojenskými tábory a stanicemi, někdy předsunutými (Leányvár, Mušov, Pác, Milanovce), silnicemi, strážnými věžemi i valem. Zároveň pronikala římská civilizace do provincií s různorodým obyvatelstvem (romanizace). Současně docházelo k mírovým i válečným stykům s kmeny za hranicí, o kterých se zmiňují římští autoři. V českých zemích a na západním Slovensku se usadili Hermunduři, Markomani a Kvádové. Na přelomu letopočtu vytvořil Marobud kmenový svaz nedlouhého trvání se sídlem v Čechách (nálezy luxusních předmětů z římských dílen – importy dokládající obchodní styky). Za markomanských válek ve 2. století pronikly římské legie s císařem Markem Aureliem hluboko na sever (Trenčín) bez výrazného úspěchu. Na konci 4. století se římský limes rozpadá. Častými památkami řského období jsou žárová pohřebiště. V osadách s jednoprostorovými chatami jsou doklady vyspělého železářství.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: berberština, kamenné stavby, trehanidiri, Vikletice, Zagreb.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: