PředlitavskoCislajtánie – neúřední název pro rakouskou část Rakousko-Uherska na západ od řeky Litavy (Leitha), na níž vedla hranice s uherskou částí (Zalitavskem, Translajtánií). Předlitavsko zahrnovalo "království a země na říšské radě zastoupené" – Bukovinu, Čechy, Dalmácii, Dolní Rakousy, Gorici, Halič, Horní Rakousy, Istrii, Korutany, Kraňsko Mora Salcbursko, Slezsko, Štýrsko, Terst s okolím, Tyrolsko a Vorarlbersko. V roce 1908 se staly společnými zeměmi Předlitavska i Zalitavska Bosna a Hercegovina. Politické zřízení v Předlitavsku zakotvila roku 1867 prosincová ústava. Předlitavsko bylo státním útvarem se silnými feudální přežitky a vlivem katolické církve. Vedle zemských sněmů s malou pravomocí mělo centrální parlament (dvoukomorovou "říšskou radu") a vládu vždy v rukou představitelé německé buržoazie a velkostatkářů. Zástupci ostatních národů v Předlitavsku, jako Poláků, Čechů, Italů, Ukrajinců, Chorvatů, Slovinců a Rumunů, měli pouze malý podíl na vládě. Čeští politikové s postavením české země v Předlitavsku nesouhlasili a požadovali trialismus, popřípadě federalizaci říše.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 4. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Přímoří, Split, Zalitavsko, zemský sněm.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: