Leopold I. z habsburské dynastiePanovníci českých zemí / Šlechta

*9.6.1640 – †5.5.1705, z habsburské dynastie, od roku 1658 římskoněmecký císař, český (od roku 1656) a uherský (od roku 1655) král, druhý syn Ferdinanda III. Původně byl určen pro duchovní dráhu, z přípravy na ni byl odvolán po smrti svého bratra Ferdinanda IV. (roku 1654). Vedl úspěšné války s osmanskou říší (vítězství u svatého Gottharda roku 1664, obrana Vídně roku 1683), na karlovickém mírovém kongresu roku 1699 získal Slavonii, větší část Uher a Sedmihradsko. Méně úspěšný byl v koaličních válkách proti Ludvíku XIV. (válka o Nizozemí v letech 1672–1678, válka o dědictví falcké v letech 1688–1697), nezabránil ovládnutí některých říšských území Francií. Udělil braniborským kurfiřtům titul „krále v Prusku“ (roku 1701). Po vymření španělské větve Habsburků vedl od roku 1701 válku o španělské dědictví ve jménu kandidatury svého syna Karla. Ve vnitřní politice musel čelit opozici v Uhrách. Po roce 1671 se Leopold I. pokusil v Uhrách zavést absolutistickou vládu a rekatolizaci. Podporoval vědy a umění, sám byl aktivním hudebníkem. Jeho následníkem se stal syn Josef I.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 12. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: asistenční artikul, berlínská aliance, Ferdinand Bonavettura Harrach, Ferdinand III. z rodu Habsburků, Jan Kašpar II. z Ampringenu, Jan V., Josef I., Karel VI. z dynastie Habsburků, Laxenburská aliance, Pragmatická sankce, prešovské jatky, Rákóczi František I., tajná rada, Václav Eusebius z Lobkovic, Vojvodina, Wesselényiho spiknutí.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: