karlovický mírMírové smlouvy ukončující protiturecké války (1699). Po drtivém vítězství císařské armády vedené Evženem Savojským nad Turky u Zenty (1697) se otevřela cesta k ukončení válečného konfliktu trvajícího od roku 1683. Byla zahájena jednání, při nichž se prostředníky stali Nizozemci a Angličané. Výsledkem byly mírové smlouvy uzavřené 26.1.1699 v Karlovicích mezi osmanskou říší a Rakouskem, Benátkami a Polskem. Rakousko získalo východní Uhry, Sedmihradsko (kromě Temešvárského banátu), Chorvatsko a Slavonii, Benátkám byl postoupen Peloponnésos (Morea) a většina Dalmácie, Polsko se rozšířilo o Podolí. Císařští vyslanci v osmanské říši také získali zvláštní privilegia. Smlouvy byly uzavřeny na 25 let, karlovické mírové smlouvy znamenaly definitivní ústup Turků ze střední Evropy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 6. 2008
Autor: mim

Odkazující hesla: Leopold I. z habsburské dynastie, Slavonie.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: