bitva u ZentyVojenství
Rakousko-turecké ozbrojené střetnutí (1697). Roku 1697 převzal velení nad císařskými silami na Balkáně princ Evžen Savojský, který dosud válčil v Itálii. Turecká armáda vedená sultánem Mustafou II. v této době zahájila postup na Szegedín a při pokusu o přechod řeky Tisy u Zenty se 11.9.1697 střetla s křesťanskými silami. Evžen Savojský obrátil na ústup tureckou jízdu a v následném masakru jeho jednotky zdecimovaly sultánovu pěchotu. Mnoho Turků se utopilo v Tise. Celkové ztráty poražených činily 25000 mužů, císařští přišli jen o 430 padlých a 1600 raněných. Kvůli pokročilé roční době a problémům se zásobováním však Evžen Savojský nemohl svého vítězství strategicky využít.

Datum vytvoření: 13. 6. 2008
Datum aktualizace: 13. 6. 2008
Autor: mim

Odkazující hesla: karlovický mír.