berlínská alianceTajná obranná smlouva uzavřená 1.4.1686 mezi císařem Leopoldem I. a braniborským kurfiřtem Friedrichem Vilémem. Týkala se povahy spolupráce obou panovníků v rámci říše i mimo ni, a to včetně vzájemné vojenské podpory v případě války. Na základě smlouvy měl císař platit každoročně 100000 zlatých na podporu braniborské armády. Aliance měla platnost dvacet let, roku 1702 byla prodloužena a čtyřicet let hrála klíčovou roli v zahraniční politice Braniborska-Pruska.

Datum vytvoření: 11. 3. 2008
Datum aktualizace: 11. 3. 2008
Autor: mim

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: