Maďarsko

MapaStáty / Evropa / V Evropě

Stát v Evropě.
Rozloha: 93036 km2.
Počet obyvatel: 10117 tis. (1998).
Hustota zalidnění: 109 obyv./km2/kmtní zřízení (rok vzniku): republika (1918).
Správní členění: 19 žup.
Hlavní město: Budapest 1909 tis. obyvatel.
Jiná města (tis. obyvatel): Debrecen 211, Miskolc 182, Szeged 169, Pécs, Györ.
Nejvyšší hora: Kékes 1014 m.
Významné řeky (jezero): Duna 2850 km, Tisza 976 km; Balaton 595 km2.
Hlavní etnické skupiny: Madaři 92%, Romové 3%, Němci, Slováci, Židé.
Průměrný přírůstek obyvatel: -0,3% (1991–1996).
Úřední jazyk: maďarština.
Gramotnost: 98,8%.
Náboženství: římští katolíci 68%, protestanti 25%, Židé.
Měna: 1 forint (HUF) = 100 fillerů.
Hospodářství: vyspělý průmysl, zemědělství.
HNP na 1 obyvatele: 4340 USD.

Na území dnešního Maďarska zřídili v době kolem přelomu letopočtu Římané provincie Pannonia a Dacia. Ve 4. století zemi ovládli Hunové, v 5.–6. století germánské kmeny. Koncem 9. století sem přišly z východu ugrofinské kmeny pod vedením náčelníka Arpáda, které zahájily výboje do různých oblastí Evropy. Po porážce na řece Lechu v roce 955 se Maďaři začali v zemi usazovat. Na konci 10. století vzniklo sjednocením kmenů Uherské království. Ve 13. století zemi zpustošil vpád Mongolů, později byla dlouhodobě ohrožována Osmanskou říší. Po bitvě u Moháče (1526) bylo území rozděleno mezi Osmany a Habsburky, po tureckých porážkách na přelomu 17. a 18. století Habsburkové ovládli téměř celé Uhry. Roku 1804 se země stala součástí rakouského císařství, v roce 1849 zde vláda s pomocí ruských vojsk porazila revoluci usilující o nezávislost. Po rakousko-uherském vyrovnání roku 1867 země měla statut samostatného státu spojeného s Předlitavskem personální unií. Porážka monarchie v první světové válce znamenala vznik nezávislého Maďarska (v roce 1919 zde několik měsíců existovala komunistická republika), ale také ztrátu velké části území. V letech 1920–1944 v zemi vládl diktátorsky admirál Horthy, za druhé světové války bylo Maďarsko spojencem Německa. Po válce byla země v sovětské sféře vlivu, roku 1949 byla vyhlášena lidová republika. Povstání proti sovětské nadvládě z roku 1956 bylo potlačeno. Po rozpadu SSSR země čelila hospodářské krizi. V roce 1999 se Maďarsko stalo členem NATO, roku 2004 vstoupilo do EU.Datum vytvoření: 26. 5. 2000
Datum aktualizace: 21. 11. 2020
Autor: mim

Odkazující hesla: Árpád Göncz, Banskobystrický kraj, Baranya, bělehradská operace, Bodrog, Bratislava, Budapešť, Cena Jindřicha Chalupeckého, Csongrád, Debrecín, Dezsö Szilagyi, Dolná zem, Fejér, Gemer, Gerecse, Gödöllö, Győr, Győr-Sopron, Hatvan, Hortobágy, Kaposvár, Kékes, Kisvárda, Komárno, Komló, maďarské výtvarné umění, maďarský jazyk, Mátészalka, Mátra, Mecsek, Miskolc, moskevská konference, Nógrád, Nyíregyháza, Pest, Potiská nížina, Pribeta, Rába, Salgótarján, Severomaďarské středohoří, Siklós, Slaná, Slovinci, Szabolcs-Szatmár, szeletien, Szolnok, Szolnok, Tapolca, Tina Blau, Tiszalök, Tokaj, Vyškovce nad Ipľom, Zadunajské středohoří, Zemplín, Zengő, župa.
Reklama: