rakousko-uherské vyrovnáníRakousko-uherský dualismus – ústavní reforma v habsburské monarchii zakotvená v prosincové ústavě 1867. Na jejím základě se dosavadní rakouské císařství (vzniklé roku 1804) změnilo v reálnou unii dvou státních celků: Předlitavska („Rakouska“ – oficiální název Království a země na říšské radě zastoupené) a Zalitavska (Uherska, uherského království), spojených společným panovníkem, armádou, zahraniční politikou a částečně financemi (viz též Rakousko-Uhersko). Rakousko-uherské vyrovnání bylo důsledkem narůstající polititické krize habsburské monarchie od 1. poloviny 60. let 19. století. V souvislosti s nezbytnou demokratizací státu se domáhali politických práv představitelé neněmeckých národů monarchie, z nichž politicky nejsilnější byli Maďaři. Porážka Rakouska v rakousko-pruské válce 1866 otřásla pozicí vládnoucích německých kruhů. Nebezpečí nového povstání v Uhrách je donutilo postavit se z větší části souhlasně k myšlence získání Maďarů prostřednictvím dualismu. Čeští politikové v čele s F.Palackým a F.L.Riegrem usilovali o federalizaci říše a získali podporu zejména představitelů slovanských národů v monarchii (Poláci). V únoru 1867 se stal předsedou vlády F.F.Beust, který dojednal s F.Deákem se souhlasem císaře podmínky dualismu. V únoru 1867 přijal uherský sněmovní zákon o rakousko-uherském vyrovnání, byla obnovena uherská ústava z roku 1848 a byla jmenována uherská vláda (G.Andrássy st.). Dne 8.6.1867 byl František Josef I. korunován na uherského krále. Nově svolaný říšský rakouský sněm (říšská rada), bojkotovaný zejména českými poslanci, schválil prosincovou ústavu 1867.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 3. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: česko-rakouské vyrovnání, Ferenc Deák, František Josef I., Friedrich Ferdinand von Beust, István Tisza, Kálmán Tisza, Maďarsko, rakousko-pruská válka 1866, Sedmihradsko, Slovensko, Uhry.

Reklama: