rakousko-pruská válka 1866Střetnutí, jímž vyústilo dlouholeté soupeření o převahu v Německu. Rakousko hájilo existenci německého spolku (volné federace německých států, vytvořené roku 1815) a získalo podporu většiny jeho členů (Saska, Bavorska, Württemberska, Bádenska, Hannoverska). Prusko usilovalo o sjednocení Německa pod svým vedením a zajistilo si spojenectví Itálie i neutralitu Francie a Ruska. Přestože Rakousko dobylo úspěchů na italském bojišti (Custoza, Vis), nedokázalo čelit pruskému postupu v Čechách, kde získalo jediné vítězství 22.6.1866 u Trutnova. Po porážkách na Jizeře, u Náchoda, České Skalice, Jičína aj. padlo konečné rozhodnutí v bitvě u Hradce Králové 3.7.1866, kde byli Rakušané poraženi. Prusové pak pronásledovali rakouskou armádu k Vídni a v důsledku jejich postupu byly uzavřeny dne 26.7. mikulovské příměří a 23.8. pražský mír. Rakousko se zřeklo Holštýnska ve prospěch Pruska a Benátska ve prospěch Itálie a akceptovalo pruské plány na uspořádání německých poměrů. Propukající vnitropolitickou krizi vyřešilo rakousko-uherským vyrovnáním roku 1867. Rakousko-pruská válka 1866 vytvořila zásadní předpoklady pro budoucí vítězství Pruska ve válce s Francií v letech 1870-1871 a pro sjednocení Německa cestou "shora".

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 3. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: František Josef I., Holštýnsko, jehlovka, mikulovské příměří, rakousko-uherské vyrovnání, Šlesvicko, Šlesvicko-Holštýnsko.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: