ŠlesvickoSchleswig – historické území v severozápadní části Německa a jihozápadní části Dánska. Původně oblast ovládnutá dánským králem Göttrikem (†810), centrem bylo Haithabu. Proti Dánům zřídil císař Ota III. pohraniční šlesvickou marku, kterou odstoupil císař Jindřich III. Dánsku. Od 11. století zde sídlil vévodský rod, který Valdemarem I. nastoupil na dánský trůn, roku 1115 byla k Šlesvicku připojena část území slovanských Vagrů. Od 13. století pronikali do Šlesvicka holštýnští Schauenburgové, roku 1375 je obdrželi jako dánské léno. Roku 1459 po vymření Schauenburgů připadlo Šlesvicko spolu s Holštýnskem dánským králům z rodu Oldenburků, stavy obou zemí si však udržely značnou moc, a nedošlo proto k jejich splynutí s Dánskem, roku 1460 se dánský král zavázal dodržovat nerozlučitelnost Šlesvicka a Holštýnska. V letech 1580-1721 byly Šlesvicko a Holštýnsko vnitřně rozděleny na území královské a území spravované gottorpskou vévodskou linii Oldenburků. Jedna z gottorpských linii nastoupila Petrem III. na ruský trůn. Ve 40. letech 19. století došlo ke konfliktu mezi dánskou vládou a německou většinou ve Šlesvicku, podporovanou řadou států německého spolku, dánská vláda usilovala o upevnění svazku mezi Šlesvickem a Dánskem, zatímco německá část obyvatel o faktickou nezávislost na Dánsku ve spojení s Holštýnskem. Tyto spory vyvolaly prusko-dánskou válku v letech 1848-1850 a prusko-rakousko-dánskou válku roku 1864, v té bylo Dánsko poraženo a Šlesvicko přešlo do společné správy vítězných velmocí (od roku 1865 Pruska). Po rakousko-pruské válce roku 1866 se Šlesvicko stalo součástí Pruska (od roku 1871 Německa) v rámci provincie Šlesvicko-Holštýnsko. Roku 1920 na základě lidového hlasování byla severní část Šlesvicka s převážně dánským obyvatelstvem odstoupena Dánsku.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Badgastein, Holštýnsko, Kristián VIII., oldenburská dynastie, prusko-dánská válka 1848-50, Sasko-Lauembursko, Schauenburgové, Schleswig, Šlesvicko-Holštýnsko.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: