Šlesvicko-HolštýnskoMísta a oblasti

Německy Schleswig-Holstein – spolková země na severu Německa, 15720 km2, spolkové město Kiel. Rovinatý, nízko nad mořem položený kraj mezi ústím Labe na jihu a Jutským poloostrovem na severu. Západní pobřeží se Severofrískými ostrovy je písčité, východní pobřeží má zálivy s přístavy. Od roku 1952 spolková země. Šlesvicko a Holštýnsko se vyvíjely od 14. století pod vládou společných panovníků (Schauenburgové, od roku 1459 Oldenburkové), nerozlučitelnost obou zemí byla poprvé stanovena roku 1460 dánským králem. Roku 1815 se stal dánský panovník jako vévoda holštýnský a lauenburský členem německého spolku. V 1. polovině 19. století narůstalo v německy mluvících oblastech dánské koruny, tj. v Holštýnsku, Lauenbursku a ve větší části Šlesvicka hnutí za vytvoření samostatného státu spojeného jen volným svazkem s Dánskem, tyto tendence podporovaly některé další německé státy, především Prusko, které perspektivně usilovalo o anexi těchto území s vojensky důležitými přístavy (Kiel). Pod vlivem francouzské revoluce roku 1848 došlo k vyhlášení nezávislého státu Šlesvicko-Holštýnsko a 24.3.1848 byla vytvořena jeho vláda se sídlem v Kielu. Vojenský zásah Dánska byl záminkou k intervenci Pruska a k vyvolání prusko-dánské války v letech 1848–1850, ukončené po zásahu dalších mocností obnovením dánské svrchovanosti. Všechny tři země udrželo Dánsko do roku 1864, kdy po rakousko-prusko-dánské válce přešly pod formálně společnou správu Rakouska a Pruska, na základě konvence z Bad Gasteinu roku 1865 bylo předáno Holštýnsko Rakousku, Šlesvicko Prusku a Lauenbursko bylo Pruskem anektováno. Po rakousko-pruské válce roku 1866 byly Holštýnsko a Šlesvicko připojeny k Prusku (od roku 1871 Německo) a utvořily administrativní jednotku provincie Šlesvicko-Holštýnsko, k té byly připojeny roku 1876 Lauenbursko a roku 1890 Helgoland. Roku 1920 na základě lidového hlasování připadla severní část Šlesvicka (s dánským obyvatelstvem) Dánsku. Viz také Holštýnsko, Šlesvicko.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 1. 2022
Autor: -red-

Odkazující hesla: Anglové, Elmshorn, Fehmarn, Flensburg, Holštýnsko, Lübeck, Německo, Sasko-Lauembursko, Schleswig, Šlesvicko, Wedel (Holstein).

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: