Lübeck

MapaMěsta a obce

[Libek], město v severním NěmeckuŠlesvicku-Holštýnsku na Trave (20 km od ústí); 216 000 obyvatel (1983). Průmysl hutní, energetiky, strojírenský, loďařský, chemický, farmaceutický, rybný, dřevozpracující. U Lübecku začíná průplav Labe-Lübeck. Architektonické památky (dóm z 13.–14. století). Muzea, divadlo. Lékařská akademie, vysoké školy. Původní Luibice (na místě dnešního Alt-Lübeck), obchodní centrum Obodritů a sídlo jejich knížat, kteří zde v 11. století založili rodový klášter. Roku 1138 hrad i obchodní osada zničeny útokem Vagrů. Centrum správy přeneseno v roce 1143 na dnešní Lübeck. Od roku 1158 budován jako jedno ze sídel Jindřicha Lva, který v roce 1160 přenesl do Lübecku biskupství z Oldenburgu. Po pádu Jindřicha Lva v roce 1181 se Lübeck stal samostatným říšským městem. Jeho městské právo bylo vzorem pro další města v Pobaltí (tzv. lübecké právo převzalo přes 100 měst). Od začátku hanzy byl Lübeck jejím politicky nejaktivnějším členem (od roku 1358 v Lübecku sněmy hanzy). Vrchol rozkvětu města ve 14. století, kdy byl Lübeck spojen kanálem s Labem. Hospodářský rozkvět zastaven v 15. století nizozemskou konkurencí. V letech 1811–1813 součást francouzského císařství. Od roku 1815 člen německého spolku, od roku 1867 německého celního spolku, od roku 1871 součást Německa. V roce 1937 ztratil statut svobodného hanzovního města a byl administrativně přičleněn k zemi Šlesvicko-Holštýnsko.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 8. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Günter Grass, říšská města, Stralsund, Vagrové.