říšská městaV římsko německé říši okolo 80 politicky nezávislých měst hlavně ve Švábsku a Francích, nejvýznamnější Norimberk, Řezno, Augšpurk, Lübeck, Ulm, Frankfurt nad Mohanem. Již od roku 1255 působila na říšských sněmech, od roku 1489 jako zvláštní kurie. Podobného politického postavení dosáhla tzv. svobodná říšská města, která si vybojovala samostatnost na biskupech (nejvýznamnější Kolín nad Rýnem, Mohuč, Štrasburk, Kostnice, Basilej, Hamburk, Brémy). Říšská města se fakticky stala zemskými suverény. Od roku 1803 si právo říšských měst udržely jen Frankfurt nad Mohanem do roku 1866, Lübeck do roku 1937, Hamburk a Brémy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 8. 2007
Autor: -red-