Norimberk

MapaMěsta a obce

Německy Nürnberg – město v Německu v Bavorsku na řece Pegnitz, 296–348 m n.m., 476400 obyvatel (1983). Průmysl elektrotechnický, strojírenský, automobilový, optický, plastických hmot, potravinářský, pivovarnický, hračkářský (veletrhy hraček), fotochemický, tužkařský. Dopravní křižovatka (železnice, dálnice, letiště, přístav na průplavu Rýn-Mohan-Dunaj). Architektonické památky (chrám z 12.–14. století, radnice ze 14.–17. století). Muzeum, knihovny, zoologická zahrada. Vysoké školy. Doložen roku 1050, ve 12. století spor o Norimberk mezi Welfy a Štaufy. Jindřich III. založil císařský hrad. Od 12. století rozvoj města (městská práva 1200) na křižovatce obchodních cest z Francie do Čech a z Pobaltí do severní Itálie. V 1. polovině 13. století byl jednou z opor moci císaře Fridricha II. Králem Rudolfem I. Habsburským byl Norimberk povýšen na říšské město. Od 12. století se vyvíjel úřad norimberského purkrabího v samostatné říšské knížectví s rozsáhlou držbou ve Francích, roku 1192 je získali Hohenzollernové. Město Norimberk podporoval Karel IV., kulturní rozkvět probíhal zejména v 15. a 16. století (A. Dürer, H. Sachs). Hospodářský vzestup byl zastaven za třicetileté války (roku 1632 dobyt Norimberk Švédy). Roku 1806 připojen k Bavorsku. Hitlerem určen za místo nacistických sjezdů, roku 1935 vyhlášeny nacistické norimberské zákony. Za 2. světové války Norimberk z větší části zničen leteckým bombardováním. 20.11.1945–1.10.1946 zasedal v Norimberku Mezinárodní vojenský tribunál.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 5. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alfred Jodl, Franky, Fürth, Germanisches Nationalmuseum, Horní Falc, Michael Jindřich Rentz, říšská města.
Reklama: